وظایف دفتر آموزش و پژوهش

وظایف گروه آموزش و توانمندسازی:

·         برنامه ریزی جهت اجرای سیاست ها، خط مشی ها و برنامه های مصوب آموزشی، مدیریتی، شغلی و عمومی

·         ابلاغ سیاست های آموزشی جهت تنظیم برنامه های سالانه آموزشی

·         هدایت فرایند احصاء نیازهای آموزشی و طراحی دوره های آموزشی بر اساس آن

·         نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها، ضوابط و دستورالعمل های مصوب در زمینه های آموزشی

·         طراحی و تدوین نظامنامه کمیته تحقیقات و پژوهش های توسعه سازمان و انجام وظایف دبیرخانه ای این کمیته

·         تهیه و تدارک امکانات و تجهیزات مورد نیاز جهت برگزاری سمینارها و دوره های آموزشی مصوب

·         نظارت بر کلیه آموزش های کارکنان دولت در دستگاه های اجرایی استان

 

وظایف گروه پژوهش و آینده نگری:

·         برنامه ریزی جهت اجرای سیاست ها،خط مشی ها و برنامه های مصوب پژوهشی مطابق سیاست های ابلاغی سازمان

·         ابلاغ سیاست های پژوهشی جهت تنظیم برنامه های سالانه به معاونت ها و دستگا ه های اجرایی

·         تسهیل فرایند نیازسنجی برای تدوین عناوین پژوهشی استان

·         احصاء نیازهای پژوهشی در استان از طریق جلب همکاری مراکز و موسسات پژوهشی

·         شناسایی نیازهای پژوهشی خاص استانی با هماهنگی کلیه معاونت ها در حوزه های مدیریت و برنامه ریزی

·         مشارکت در انجام امور دبیرخانه ای شورای پژوهش و فن آوری استان

·         نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها، دستورالعمل ها و برنامه های مصوب در زمینه های پژوهشی

·       تعیین ساز و کارهای نحوه همکاری موسسات، مراکز و پژوهشگران در اجرای پروژه های استان در چارچوب ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی

·       ایجاد و بروز رسانی بانک های اطلاعاتی پژوهشی
آدرس: فارس-شیراز-چهار راه حافظیه        تلفن:32290931                نمابر : 32290937               
پست الکترونیک :info@mpo-fr.ir

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به سازمان برنامه و بودجه استان فارس بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است
All Rights Reserved For Fars Province Management & Planning Organization
Powered by ARAAX co