اعضای شورای فنی استان
اخبار شورای فنی استان فارس
شرح وظایف شورای فنی استان

 

مواد زیر طبق آیین نامه روش کار شورای فنی استان از وظایف دبیرخانه شورای فنی استان می باشد

ماده 8- دبيرخانه شوراي فني  استان مكلف  است چنانچه موضوع هايي  برخلاف  قوانين و مقررات جاري و آيين نامه هاي  مربوط به آن در شرف تصميم گيري شورا باشد، دلايل مغايرت آن را براي اطلاع شورا در جلسه عنوان نمايد و در صورت اتخاذ چنين تصميماتي، مراتب را كتبا به شوراي فني استان و سازمان برنامه و بودجه كشور گزارش دهد. در اين صورت سازمان برنامه و بودجه كشور موضوع را بررسي و حداكثر ظرف مدت يك ماه، نظر قطعي خود را براي انعكاس آن به دبيرخانه شوراي فني استان اعلام مي كند كه پس از اين اعلام نظر، قابل اجرا خواهد بود
تبصره: در صورت عدم دريافت پاسخ از طرف سازمان برنامه و بودجه كشور در مهلت مقرر، راي شوراي فني استان اجرايي است.
ماده 9- دبيرخانه شوراي فني استان موظف است، مستندات عملكرد شورا و كارگروه هاي زيرمجموعه از جمله مصوبات و تصميمات را در سامانه شوراي فني ثبت و به مراجع ذيربط ارسال كند
ماده 10 - دبيرخانه شوراي فني استان براي انجام فعاليت هاي آموزشي،  پژوهشي، بررسي هاي  ميداني، تامين تجهيزات و ساير فعاليت ها، نيازهاي مالي لازم را برآورد مي كند و براي پيش بيني تامين اعتبار برابر مقررات در بودجه سنواتي استاني به دبيرخانه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان پيشنهاد مي دهد
تقویم جلسات شورای فنی استان
تاریخ روز 
95/1/29 يکشنبه
95/2/26 یکشنبه
95/3/23 يکشنبه
95/4/27 یکشنبه
95/5/24 يکشنبه
95/6/14 يکشنبه
95/7/18 يکشنبه
95/8/23 يکشنبه
95/9/21 يکشنبه
95/10/19 يکشنبه
95/11/24 يکشنبه
95/12/15 يکشنبهآدرس: فارس-شیراز-چهار راه حافظیه        تلفن:32290931                نمابر : 32290937               
پست الکترونیک :info@mpo-fr.ir

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به سازمان برنامه و بودجه استان فارس بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است
All Rights Reserved For Fars Province Management & Planning Organization
Powered by ARAAX co