فایل ضمیمه      بازدید مهندس ساسان تاجگردون رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس به اتفاق جمعی از کارشناسان این سازمان از پارک ملی بمو به دعوت دکتر محمودی مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس

بازدید مهندس ساسان تاجگردون رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس به اتفاق جمعی از کارشناسان این سازمان از پارک ملی بمو به دعوت دکتر محمودی مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس، در این بازدید که بنا به دعوت دکتر محمودی مدیر کل محیط زیست استان فارس انجام گرفت، مهندس تاج گردون رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس به اتفاق الهه چراغی رئیس گروه تلفیق، بهاره دادور رئیس گروه فرهنگی، سید حسین مکاری رئیس گروه تولیدی و علیرضا رودکی از پارک ملی بمو بازدید نمودند.