فایل ضمیمه      در اولین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس در سال97انجام گرفت؛ معرفی کارگروه های تخصصی زیربنایی و شهرسازی ، اشتغال و آمایش سرزمین، محیط زیست و توسعه پایدار به عنوان کارگروه های برتر ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس طی دوره زمانی 96‏‏-95

اولین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس در سال 1397، با تصویب 44 طرح زیربنائی و شهرسازی با محوریت سرمایه گذاری، گردشگری و اشتغال به ریاست استاندار فارس و دبیری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس، مهندس تبادار استاندار فارس در این جلسه ضمن تشکر از فعالیت ها و تلاش های انجام شده از سوی مدیران دستگاه های اجرایی و همکاری بخش خصوصی در زمینه کارآفرینی در سال گذشته تصریح کرد: در سال جاری با تلاش بیشتر و برنامه ریزی دقیق تر، زمینه رشد و توسعه استان در ابعاد مختلف بیش از گذشته فراهم شود.

وی با اشاره به این که بودجه سال 1397 به محض ابلاغ در دستور کار شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس و به تبع آن کمیته برنامه ریزی شهرستان ها قرار خواهد گرفت، بهره گیری از احکام تکلیفی نظام بودجه ای سال 1397 را از وظایف اصلی همه مدیران دستگاه های اجرایی برشمرد و تاکید کرد: پروژه های مختلف استان باید بر اساس میزان پیشرفت فیزیکی دسته بندی شده و تخصیص اعتبار به آن دسته از پروژه هایی که در سالجاری تکمیل می شود در اولویت قرار گیرد.

استاندار فارس با بیان اینکه شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس و ساز و کارهایی که در این شورا تعریف می شود دارای اهمیت ویژه در مدیریت استان می باشد، اظهار داشت: در پهنه این شورا همه مدیران استان باید سند مشخصی در حوزه کاری خود داشته باشند.

مهندس تبادار با تاکید بر اینکه تنها سخن گفتن از آینده ، برای پیشبرد اهداف و برنامه ها کافی نیست، خواهان توجه جدی به نتیجه هر یک از اقدامات انجام شده درگذشته نزدیک و همچنین خروجی برنامه ها بر اساس برنامه سالجاری شد.

وی در عین حال یادآور شد: در سالجاری می خواهیم تمرین کنیم تنها از آینده صحبت نکنیم، بلکه ببینیم در گذشته چه اقداماتی انجام داده ایم و برای آینده نزدیک چه برنامه ای داریم.

استاندار فارس با اشاره به تاکیدات پیشین خود، مجددا بر ضرورتاهمیت تسهیل و فراهم کردن شرایط مناسب در زمینه اقتصادی به ویژه کارآفرینی تاکید و این موضوع را از تکالیف اساسی همه بخش ها و دستگاه های اجرایی استان فارس برشمرد.

مهندس تبادار در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن اشاره به حمایت از کالای ایرانی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان شعار سال  1397 تعیین شده است ، افزود: حمایت از کالای ایرانی دارای دو وجه است. وجه نخست در تحقق شعار سال با ایجاد باور و اعتماد عمومی مردم به کیفیت و استاندارد کالاهای تولید داخل فراهم شده و وجه دیگر به باور و عملکرد تولیدگران بستگی دارد.

وی در عین حال اظهار داشت: یقینا استفاده از کالای با کیفیت و دارای استانداردهای لازم، مدنظر مقام معظم رهبری بوده است و از این رو تولید کنندگان داخلی باید به سمت تولید چنین کالاهایی تشویق و حمایت شوند.

نماینده عالی دولت در استان فارس در ادامه ضمن اشاره به این که سال 1397 با امیدواری های فراوان آغاز شده که البته گذر از مشکلاتی همچون کمبود آب با مدیریت و برنامه ریزی دقیق و تغییر نگاه ها امکان پذیر است، خاطرنشان ساخت: نظام اقتصادی پایدار کشاورزی مبتنی بر مدیریت آب باید در استان فارس حفظ شود و با سیاست مشترک و نگاه متمرکز دستگاه های اجرایی مختلف در کنار آگاهی دادن به مردم و کمک گرفتن از توان مردمی و تغییر نگاه در حوزه کشاورزی شرایط گذر از بحران آب امکانپذیر گردد.

تقدیر و تشکر از اعضای اصلی قبلی شورای برنامه ریزی و توسعه استان از جمله محمدی مدیر عامل شرکت گاز و نماینده وزارت نفت در استان و آذری مدیر کل آموزش و پرورش و نماینده وزارت آموزش و پرورش در استان و معرفی اعضای اصلی و جدید شورا از جمله حسینی مدیر عامل شرکت گاز استان و نماینده وزارت نفت در استان و  احمدی سرپرست آموزش و پرورش استان و نماینده وزارت آموزش و پرورش در استان از دیگر موارد طرح شده در این جلسه بود.

گزارش هایی در خصوص عملکرد بودجه سال 1396 ، کلیات بودجه سال 1397 و اقدامات صورت گرفته توسط دستگاه های اجرایی استان در خصوص ارسال نقطه نظرات و پیشنهادات اصلاحی اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه استان در ارتباط با بخش دوم طرح آمایش استان(پیرو بند 1 مصوبات دهمین جلسه شورا در سال 1396 مورخ 1396/12/26) توسط مهندس تاجگردون رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و دبير شوراي برنامه ريزي و توسعه استان فارس ارائه گردید.

ارائه گزارش در خصوص پيشنهادات كارگروه هاي تخصصي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان به انضمام مطابقت پیشنهادهای کارگروه های تخصصی با شرح وظایف مندرج در آیین نامه اجرایی شورا و اولویت های تخصصی( زیربنایی و شهرسازی و اشتغال) ، جمع بندی حضور اعضای اصلی در جلسات شورا و جمع بندی میزان مشارکت اعضا در سامانه شورا بر حسب ورود یا عدم ورود و دریافت یا عدم دریافت صورتجلسات کارگروه های تخصصی مورد بررسی در جلسات شورا طی دوره زمانی 96‏‏-1395و همچنین جمع بندی نتایج ارزیابی عملکرد کارگروه های تخصصی ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان طی دوره زمانی 96‏‏-1395 و تقدیر از اعضا و کارگروه های برتر توسط مهتاب فاني رئيس دبيرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس از دیگر گزارش های ارائه شده در این جلسه بود.

بر اساس جمع بندی نتایج ارزیابی عملکرد کارگروه های تخصصی ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان طی دوره زمانی 96‏‏-1395، کارگروه زیربنایی و شهرسازی استان فارس، کارگروه اشتغال استان فارس و کارگروه آمایش سرزمین، محیط زیست و توسعه پایدار استان فارس به ترتیب حائز رتبه های اول تا سوم شدند که ضمن معرفی، از روسا و دبیران این کارگروه ها تقدیر صورت گرفت.

اولین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس در سال 1397 که بیش از 3 ساعت به طول انجامید، با تصویب 44 طرح زیربنائی و شهرسازی و با محوریت سرمایه گذاری، گردشگری و اشتغال بکار خود پایان داد.