فایل ضمیمه      برگزاری نهمین جلسه شورای فنی استان فارس در سال 96 / تجلیل از خدمات ارزشمند مهندس رضاییان معاون سابق هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس در شورای فنی استان


🔸نهمین جلسه شورای فنی استان در سال 1396 با حضور اکثریت اعضاء و به ریاست مهندس رحیمی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس برگزار شد.
🔸به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس، در ابتدای این جلسه مهندس تاجگردون رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس با اشاره به فرآیند ابلاغ اعتبارات به دستگاه ها، اولین گام در راستای اجرای امور عمرانی را تامین مالی برشمرد و حضور خزانه معین استان در جلسات شورای فنی را برای پیگیری و بررسی امور اعتبارات پروژه های عمرانی دانست.
🔸وی ضمن اشاره به دلایل استفاده از اوراق خزانه در دولت، بر ضرورت اقدام به موقع دستگاه های اجرایی استان فارس در جهت جذب این اعتبارات تاکید کرد و از ضرورت ارائه گزارش دستگاه هایی که موفق به جذب این اعتبارات نشده اند در صحن شورای فنی خبر داد.
🔸در ادامه این جلسه که حدود 2 ساعت به طول انجامید، مهندس خلیل رضائیان مشاور امور عمرانی استاندار فارس، ضمن تاکید بر جایگاه و نقش شورای فنی استان، توجه به کیفیت پروژه های عمرانی و متاثر نشدن از سایر مسائل را حائز اهمیت دانست.
🔸وی لازمه ارتقاء کیفیت پروژه های عمرانی را توجه جدی به عواملی از جمله مشاور، استاندارد، نیروهای های ماهر و آزمایشگاه ها قلمداد کرد.
🔸در ادامه جلسه، گزارشی از وضعیت جذب اعتبارات دستگاه های اجرایی در قالب اسناد خزانه از سوی ابوطالب آزرده رئیس خزانه معین استان فارس ارائه شد.
🔸سپس دبیران کارگروه، پیشنهاد های بررسی شده در کارگروه های چهارگانه را ارائه دادند.
🔸در پایان این جلسه، از سوی اعضای شورای فنی استان فارس از خدمات ارزشمند مهندس رضائیان معاون سابق عمرانی استانداری فارس در دوران تصدی مسئولیت در شورای فنی استان فارس تقدیر  به عمل آمد.
📊مجله خبری
➡️@News_Ma