به ریاست مهندس تاج گردون تشکیل شد؛ نهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس در سال 1396

نهمین جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در سال 1396 با توجه به عدم حضور مهندس تباداراستاندار فارس و به استناد مفاد تبصره 3 ذیل ماده 31 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ، با اداره جلسه توسط مهندس تاجگردون رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس و دبیر این شورا برگزار گرديد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس، مهندس تاج گردون در این جلسه بر ضرورت رعایت موضوع بند ز تبصره 12 قانون بودجه سال 1396 "به ‌منظور پیشگیری از حوادث غیرطبیعی ناشی از تهدیدات و آسیب‌پذیری‌های موجود کلیه دستگاه های اجرائی و شرکت های دولتی و غیردولتی که بنا به تشخیص سازمان پدافند غیرعامل دارای زیرساختهای حیاتی حساس و مهم می‌باشند مکلفند تا یک درصد (1%) از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای خود را برای اجرای طرح های پدافند غیرعامل مصون‌‌سازی زیرساخت‌های همان دستگاه با هماهنگی سازمان پدافند غیرعامل کشور هزینه کنند" توسط کلیه دستگاه های اجرائی و شرکت های دولتی و غیردولتی تاکید کرد.

ارائه گزارش جمع بندی تفصیلی بازدید صورت گرفته (طی دوره زمانی 1 الی 15 بهمن ماه سال جاری از پروژ ه های تملک دارایی های سرمایه ای استانی و ملی با ویژگی استانی سال 1396  با اعتباری بالغ بر 20000 میلیارد ریال از کلیه منابع اعتباری توسط کارشناسان معین شهرستان ها با حمایت ویژه فرمانداران و کارشناسان فنی فرمانداریها) در جلسات بعدی شورا از دیگر موارد مورد تاکید دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس در این نشست بود.

تقدیر و تشکر از عضو اصلی قبلی شورای برنامه ریزی و توسعه استان، دکتر مریدی مدیر کل سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس و نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان و معرفی عضو اصلی جدید شورا، یوسفی نژاد سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس و همچنین معرفی دکتر جمشیدی مدیر کل دفتر فنی استانداری ، از دیگر موارد طرح شده در این جلسه بود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در ادامهپیرامون موارد مهم و قابل ملاحظه مصوبات بودجه سال 1397 کل کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و همچنین آخرین وضعیت طرح آمایش استان گزارش هایی را ارائه داد.

گزارش ارزیابی اقدامات انجام گرفته تعدادی از دستگاه های اجرایی در خصوص استفاده از ظرفیت های مالی منظور شده در قانون بودجه سال 1396 و سایر قوانین مرتبط به شرح سازمان جهاد کشاورزی ، شرکت آب منطقه ای و راه و شهر سازی فارس ( پیرو بند 6 مصوبات چهارمین نشست شورا در سال جاری مورخ 1396‏/07‏/05 و حسب تاکید استاندار در نشست شماره 8 شورا در سال جاری مورخ 1396/10/23) از دیگر گزارش های ارائه شده توسط مهندس تاجگردون در این جلسه بود.

همچنین گزارشی در خصوص پيشنهادات كارگروه هاي تخصصي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان به انضمام مطابقت پیشنهادهای کارگروه های تخصصی با شرح وظایف مندرج در آیین نامه اجرایی شورا و اولویت های تخصصی (زیربنایی و شهرسازی)، مشارکت اعضای اصلی در سامانه شورا بر حسب ورود یا عدم ورود به سامانه و دریافت یا عدم دریافت مستندات دستور کار جلسه و ارزیابی عملکرد کارگروه های تخصصی ذیل شورا لغایت 5 اسفند ماه سال جاری توسط مهتاب فاني رئيس دبيرخانه شورا ارائه گردید.

در پايان اين جلسه كه حدود 3 ساعت به طول انجاميد، پس از بحث، بررسی و تصمیم گیری اعضای شورا، موارد مذكور در صحن شورا مطرح و در این خصوص تصمیم گیری گردید. 

در نهمین جلسه شورای برنامه ریزی و استان فارس ، ارزیابی عملکرد کارگروه های تخصصی ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان لغایت 5 اسفند ماه سالجاری از طریق مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب یا ایده آل بر اساس شاخص های مصوب و با هدف بازنگری ، اصلاح و بهبود مستمر ، انجام گردید.

امتیاز و رتبه کسب شده توسط کارگروه های تخصصی در دوره زمانی لغایت 5 اسفند ماه سالجاری به شرح جدول ذیل می باشد:

امتیاز کسب شده در ارزیابی (لغایت 5 اسفند ماه)

عنوان کارگروه

رتبه

420

کارگروه اشتغال

کارگروه امورزيربنايي و شهرسازي

1

376

کارگروه بانوان و خانواده  

کارگروه سلامت و امنيت غذايي   

2

366

کارگروه درآمدها و تجهيز منابع استاني

3

348

کارگروه آمایش سرزمين،محيط زيست و توسعه پایدار  

4

332

کارگروه امور اجتماعي و فرهنگي

کارگروه میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری

5

277

کارگروه امور اقتصادي

6